În ce situaţii poate fi suspendată pensia de urmaș?

În România, în contextul legal, plata pensiei de urmaş încetează dacă nu ai mai urmat programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale sau nu te-ai prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie.

În acest sens, pensia de urmaş se suspendă în următoarele situaţii:

pensionarul care beneficia de pensia de urmaş a decedat;
pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, şi-a redobândit capacitatea de muncă;
au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea la INEMRCM sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu a mai urmat programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor…

Citeste continuarea Aici

You might also like